27.2.17

Sử Việt và người Mỹ

 Tất cả những người Mỹ thân quen với gia đình này đều là những người hiểu biết ít nhiều về lịch sử Việt Nam do chúng tôi ...nhắc đến và họ là những người đều đã đọc và tìm hiểu rất nhiều vê con người và văn hóa, lịch sử của Việt Nam mình.
Gái Quê rất hãnh diện về những điều mà người Mỹ hiểu và rất khâm phục những nét đặc thù , những nét văn hóa , lịch sử quý giá của Việt Nam ta.

Bài học lịch sử
Khi dạy cháu nội tưới cây, tưới hoa trong sân nhà cũng là lúc mà tôi nói với cháu về bài học của lịch sử .
Trước tiên tôi nói với cháu về cái hạt giống, cái mầm của mỗi lọai cây, lọai hoa cùng với phân bón và lọai đất cũng như nơi để trông từng lọai cây một.
Để cho cháu dễ hiểu ngắn gọn tôi nói về người Việt Nam mình, hoa VN sinh ra ở cả ba miền Bắc, trung, Nam cũng như một lòai cây, lòai hoa vừa dễ trồng, dễ sống mạnh mẽ và có tinh thần bất khuất ,luôn giữ màu sắc riêng đôi khi có gai nhọn để...tự vê( Chống mọi ngọai xâm ) có hương thơm để lưu giữ đặc tính của lọai cây giống. Đồng thời có thể trồng trong nhà hoặc đem ra ngòai sân, vườn trồng cũng vẫn sống khỏe, sống mạnh.Thậm chí cắt cành đem cắm ở đất khác cũng vẫn vươn lên mà tồn tại ( Chẳng hạn như người VN mình nay sống ở khắp mọi nơi trên thế giới vậy )
Kế đến tôi nói với cháu tôi về việc ...trồng cây, trồng hoa để làm gì nhỉ ??
Giản dị tôi nói với cháu rằng để giữ cho trái đất được mãi xanh tươi, tốt đẹp có hoa thơm đẹp , có trai ngọt lành cho chúng ta thưởng thức trong đời sống hàng ngày.
Sau đó hoa trái cũng còn để dâng cúng mỗi khi chúng ta dùng trong các việc trang trí lễ lạc dâng lên các đấng thiêng liêng để tỏ lòng tôn kính, cầu xin và cảm tạ.
Tai sao chúng ta lại dùng hoa trái  trong công việc này?
Thưa rằng trong tất cả mọi tôn giáo đều như nhau chúng ta tỏ lòng tôn kínhnh, biết ơn đến những vị anh hùng liệt nữ, đến những đấng thiêng liêng trong mỗi đạo của con người , chúng ta đều cùng có một ý nghĩ như nhau về đạo và những vị linh thiêng của chúng ta  vậy.
Do đó từ việc trồng tưới hoa , cây cảnh v.v..chỉ như bắt đầu của một bài học của lịch sử mà thôi.

26.2.17

Testing post 2/26/17 it's working