22.7.08

Cô hàng chè xanh ( nhạc)
Nhất đẹp là gái Bắc Ninh
Thế nhưng vẫn kém người tình cuả ta
Nhất thơm là nụ hoa trà
Mà môi em ngát hơn là nụ hoa
Hỡi người em gái phương xa
Vì em đổi cả sơn hà cũng cam.
Gái Quê

No comments: