10.5.16

Có những đóa hoa


Có những đóa hoa nở mãi không gìa .Đấy là hai " Lão bà bà " trong hình trên đó bạn ơi ! Cả hai đã ở vào tuổi 80 , nhưng tâm hồn và những sinh hoạt  từ thiện ,xã hội của  họ thì quả là
đáng được tặng thưởng mỗi người một đóa hoa.
Những bông lau trắng
Những bông lau trắng xóa này gợi nhớ về Hoa Lư và Cờ Lău tập trận thuở nào ở Quê Nhà.
Bây giờ cũng là lúc quê hương ta rất nên và rất đáng có những ngọn cờ lau khởi nghĩa để chống lại bạo quyền và Tầu cộng đang đàn áp dân ta.
Việc quật khởi này cần đến những bàn tay ,ý trí , tâm huyết của toàn dân là những ngọn cờ lau , những ngọn nến từ mọi nơi trên quê hương ta đang rực sáng và Hải ngoại chúng ta cần đong góp không những một mà cả hai bàn tay cộng với sự yểm trợ tận tình của chúng ta cho sự sống còn của NƯỚC Và CÁ quê nhà.