21.12.15

Kỷ niệm hôm nào em đến thăm


              Vườn ai mướt qua xanh như Ngọc
              Lá trúc không che được các nàng