26.1.12

Rụng rơi hết những trái sầu

Cây cam trái chín đầy cành

Trái ngọt em hái để dành tặng ai?

Trái chua em xẻ làm hai

Chỉ cần nửa trái cho đời thiệt thua

Một mai em đi lễ chùa

Những trái còn lại trời chừa tặng em

Nhưng em ơi trái...nhân duyên

Chứa đầy những giọt ưu phiền khổ đau

Cầu xin dưới gốc nhiệm màu

Rụng rơi hết những trái sầu nghe em!

Để hoàng hôn rất êm đềm

Tặng riêng Hoài Niệm trái mềm trong tim.


NgọcBich

No comments: