3.7.15

Tấm ảnh hôm nay


Ảnh hai đứa chụp hôm nay
Để  ghi lại  chúng ta ngày sóng đôi
Bên nhau giây phút để rồi
Em về , anh vẫn  chân trời Houston (TX)

Ngọc Bích và người tình năm xưaEm gửi về anh một đóa hồng
Em göûi veà anh moät ñoùa hoàng

Em gửi về anh một đóa hồng

Hỏi thầm :anh có nhớ em không?

 

 Anh ạ ! chiều nay nóng lạ lùng

Hương bay niềm nhớ khắp không trung

Vòng tay cùng với lời âu yếm

Như vẫn cùng anh trải ngập phòng.

Ngọc Bích