1.2.12

Đầu Xuân năm trước ta chung vui

Đầu Xuân năm trước ta chung vui

Anh Hoàng Cơ Long và anh Đoàn Xuân Ngọc đang chào cờBạn Ta Ngày đó vui bên nhau: Mã Phương Liễu

và Nhật Nguyệt, Cao Ánh Nguyệt và Nguyên Trung


Mâm ngũ quả trong ngày Tết năm Mão (2011 )


Con Rồng trước bàn thờ năm Mão

No comments: