12.2.13

Hình ảnh của mùa xuân 2013 Quý Tỵ

                                          Ghi lại một vài hình ảnh của mùa xuân năm nay:

Diệu Hương, kim Trung, Ngọc Bích và các em trong ban vũ trống
 
Mai đào hình ảnh mùa xuân
Em tôi hình ảnh nàng xuân ngọc ngà
Thành viên trong hôi Diên Hồng cùng rước linh vị và cờ hiệu từ bàn thờ tổ quốc thiết lập trên sân khấu về tới đền thờ quốc tổ Hùng Vương tại ngay cổng chính của Hội Hoa Xuân
Thành viên của hội Diên Hồng nghênh đón linh vị Quốc Tổ
Ngọc Bích và những hình ảnh của Tiếng gọi Diên Hồng

No comments: