5.1.16

Tôi vẫn yêu hoa màu tím

  

Có thuốc nào cho tôi chữa chăng
Tôi mua đắt mấy cũng vui lòng
Làm sao chữa hết thôi nhung nhớ
Suốt buổi chiều nay nhớ lạ lùng .

Ngọc Bích