26.2.16

Hoa Tết như khơi nỗi nhớ người

Hoa Tết

Tết đến mai đào nở trước sân
Nhìn hoa mà  nhớ đến  vô ngần
Nắng vàng rực rỡ cùng trang điểm
Quê cũ ai còn đón nắng xuân ?  

Nào biết giờ đây xuân đến đâu ?
Nhìn hoa nở thắm bỗng nhiên sầu
Mai đào khơi  lại niềm nhung nhớ
Người  đã xa rời chốn biển dâu ?

Ngọc Bích
16.2.16

Mùa Xuân vui xum họp


Xa cach bao nhiêu núi với sông
Quê Hương vẫn mãi cạnh bên lòng
Mùa đông tuyết lạnh ,vui đầm ấm
Xum họp gia đình Xuân đợi trông
 .

Ngọc Bích