1.1.10

Hình ảnh của đại gia đình Ngọc Bích

Gửi chung tất cả những hình ảnh gia đình Ngọc Bích trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay 2009 tại nhà Bích Ngọc, Salinas CA.
Bằng tất cả chân tình , gia đình chúng tôi gửi đến các bạn lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong mùa lễ Giáng sinh cũng như trong năm mới AN VUI, HẠNH PHÚC và Mọi Điều Như Ý Mong Cầu.
Ngọc Bích và các con cháu nột ngoại