26.6.16

Hoa tím năm xưa

Có ai bán hạt sầu đau
Cho ta mua thứ hạt màu tím thôi
Rồi đem trồng khắp nơi nơi
Gọi là hoa của một  người lưu vong
Tưới hoa bằng chút hương lòng
Cho thơm nỗi nhớ, cho nồng niềm vui
Những hoa nở tím ai ơi
Bên  hoa tím vẫn  một người nhớ quê.

Ngọc Bích

No comments: